อนุทิน 111905 - ไมซาเร๊าะ ขุนรักษ์

เด็กหนึ่งคน คือหนังสือหนึ่งเล่มที่ครูต้องอ่าน เด็กหลายคน ก็จะกลายเป็นห้องสมุดมีชีวิต ที่ครูได้มีโอกาสเรียนรู้

เขียน 09 Aug 2012 @ 20:55 ()


ความเห็น (0)