อนุทิน 111904 - ไมซาเร๊าะ ขุนรักษ์

ทางเดินยิ่งยาวไกล อุปสรรคและปัญหา จะมากขึ้น

และในขณะเดียวกัน ความแข็งแกร่ง ของหัวใจ ก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน

เขียน 09 Aug 2012 @ 20:54 ()


ความเห็น (0)