อนุทิน 11190 - อ.อาลัม

ภรรยามาสลามจะไปทำงาน ทันใดนั้นมีโทรศัพท์จากครูที่อยู้ใกล้โรงเรียนฯเข้ามาบอกว่า ไม่ต้องไป...มีการวางระเบิดหน้าประตูโรงเรียนฯ ขณะนี้กำลังกู้ระเบิดอยู่...

เขียน 13 Jun 2008 @ 08:31 ()


ความเห็น (0)