อนุทิน 111896 - 02 อภิญญา มูลมั่ง

ประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดจากการไปสนทนากับชาวต่างชาติ      จากการที่อาจารย์ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้ากับเพื่อนๆไปสัมภาษณ์กับชาวต่างชาติที่เขามาเที่ยวในงานแกะสลัดเทียนพรรษา ในระหว่างวันที่ 20 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2555 ณ วัดทุ่งศรีเมือง ข้าพเจ้ากับเพื่อนๆนัดเจอกันเวลา 18.00 น บริเวณวัดทุ่งศรีเมือง เพื่อเตรียมการไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในงานแกะสลักเทียนพรรษา ข้าพเจ้ากับเพื่อนๆไปเดินดูตามงานเพื่อจะไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ แต่พอเดินไปเรื่อยๆเจอชาวต่างชาติหลายคนข้าพเจ้ากับเพื่อนๆกับรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะเดินเขาไปสัมภาษณ์จึงเดินต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเดินหาชาวต่างชาติที่มาเที่ยวกับภรรยาทีเป็นคนไทย ข้าพเจ้ากับเพื่อนๆคิดว่าการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่มากับภรรยาชาวไทยน่าจะสัมภาษณ์ง่ายเพราะหากพูดผิดหรือฟังไม่ออกอย่างน้อยก็มีภรรยาเขาที่เป็นคนไทยช่วยพูดหรืออธิบายให้เข้าใจได้ พอเดินไปเรื่อยๆก็ได้เจอกับชาวต่างชาติที่มากับภรรยาไทย ทำให้ข้าพเจ้ากับเพื่อนๆเดินเขาไปพูดกับภรรยาเขาบอกว่าจะขอสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ภรรยาเขาก็บอกชาวต่างชาติว่าข้าพเจ้ากับเพื่อนๆขอสัมภาษณ์เขากบอกว่า ok ข้าพเจ้ากับเพื่อนๆก็เริ่มทำการสัมภาษณ์ ระหว่างทำการสัมภาษณ์ตื่นเต้มาก กลัวพูดไม่ถูกเขาไม่เขาใจ แต่พอได้พูดจริงๆรู้สึดสนุกที่กล้าคุยกับชาวต่างชาติ และไม่รู้สึกกดดันเพราะชาวต่างชาติเขาคุยกับเราดีมาก ถึงแม้ข้าพเจ้ากับเพื่อนๆจะสัมภาษณ์ตามความเขาใจไม่ได้พูดตามหลักไวยากรณ์ ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์วิไล แพงศรี ที่ให้โอกาศดีๆกับนักศึกษาเพื่อแสดงความกล้าที่จะสนทนากับชาวต่างชาติ

เขียน 09 Aug 2012 @ 16:41 () แก้ไข 11 Oct 2012 @ 13:11, ()


ความเห็น (1)

  • เขียนภาษาไทยผิดมาก ข้อมูลไม่ครบ
  • 7/10