อนุทิน 111891 - 02 จรรยาลักษณ์ อินทนนท์

ประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดจากการมีส่วนร่วมในวันอาสาฬหบูชา

 วันอาสาฬหบูชาในปีนี้ พ.ศ 2555 ซึ่งตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันอาสาฬหบูชานั้น ข้าพเจ้าได้ตื่นขึ้นมาแต่เช้าเวลา 05.30 น.มาทำกับข้าวเพื่อที่จะไปใส่บาตรในตอนเช้า ณ วัดสิงห์ทอง บ้านคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ 

จังหวัดยโสธร ซึ่งในการใส่บาตรทุกครั้งจะต้องถอดรองเท้า และเวลาคุกเข่าห้ามใช้รองเท้า รองเข่าเด็ดขาดเพราะเป็นกฎปฏิบัติของชุมชนนี้

 หลังจากที่ใส่บาตรเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ได้ไปกวาดใบไม้รอบๆโบสถ์ บริเวณวัดให้สะอาด ความรู้สึกในตอนนั้น ที่เราทำด้วยความตั้งใจในการที่จะทำสิ่งนั้น มันทำให้เรารู้สึกสบายใจมาก พอถึงตอนค่ำก็ได้มีการเวียนเทียนซึ่งสืบทอดกันมาแต่ดั้งเดิมแล้ว สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าก็อยากให้ทุกคนหันมามองเห็นความสำคัญของศาสนา โดยการร่วมกันไปทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของไทยเราทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใสจะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคที่ค่าครองชีพถีบตัวสูงขึ้นอย่างนี้.. 
เขียน 09 Aug 2012 @ 15:18 () แก้ไข 11 Oct 2012 @ 11:02, ()


ความเห็น (1)

  • 10/10