อนุทิน 111884 - 04 พวงผกา สากุลา

          วันนี้วันที่ 9 สิงหาคม 2555

           มีเรียนวิชา อนามัยครอบครัว ว่าแล้วก็นึกถึงสถาบันครอบครัวของสังคมไทยในปัจจุบันที่นับวันยิ่งเสื่อมโทรมลงไปทุกวัน ถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่ดีขึ้นคงจะเกิดปัญหาทางสังคม  และอาจกลายเป็นปัญหาระดับประเทศได้  ผู้เขียนขอฝากถึงผู้ที่ได้มาอ่านอนุทินให้ลองมองย้อนกลับในไปสังคมอดีตที่มีความรักความผูกพันธ์ซึ่งกันและกันภายใครอบครัว แล้วอยากให้นำมาใช้ในปัจจุบัน

            

เขียน 09 Aug 2012 @ 11:40 ()


ความเห็น (0)