อนุทิน 111865 - 03 นพมาศ บทศรี

         จากการที่ดิฉันได้ไปสนทนากับชาวต่างชาติ ในช่วงวันเข้าพรรษาที่ ทุ่งศรีเมือง ที่เขาจัดงานแห่เทียนก็ได้มีอุปสรรคในการไปสนทนากับชาวต่างชาติ ตั้งแต่เรื่องว่าจะพูดกับชาวต่างชาติว่ายังไง แล้วก้อยังนัดกันกับเพื่อนยากด้วยเพราะทุกคนก็มีธุระของแต่ละคน  แล้วพอถึงวันที่ได้ไปสนทนาจริงๆ ก็ยังมีอุปสรรคอีกคือไม่ค่อยเจอชาวต่างเลย และพอได้ไปสนทนาแล้วก็คุยกันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่  เลยต้องไปสนทนากับชาวตางชาติหลายๆๆคนเพื่อที่จะได้ทำความเข้าจัยกันมากขึ้น

         จากที่ดิฉันได้สนทนากับชาวต่างชาติก็รู้สึกประทับใจในชาวต่างชาติ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นมิตรกับเรา พยายามพูดให้เราเข้าใจในสิ่งที่เขาพูด และเรายังสามารถนำประสบการณ์ในการสนทนากับชาวต่างชาติมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย เผื่อบังเอิญเราได้ไปสนทนากับชาวต่างชาติอีกก็จะได้พอมีประสบการณ์บ้าง และยังได้นำความรู้ที่ได้และความบกพรองทีได้จากการไปสนทนากับชาวตางชาติ ไปปรับใช้ และแก้ไขตัวเองได้ด้วย

เขียน 08 Aug 2012 @ 23:58 () แก้ไข 10 Oct 2012 @ 23:05, ()


ความเห็น (1)

  • เขียนผิดหลายคำ และเนื้อหาไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 5/10