อนุทิน 111855 - 02 ธานินทร์ พรมขันธ์

  ติดต่อ

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เมื่อได้รับมอบหมายงานจากอาจารผู้สอน วิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ให้แบ่งกลุ่มจำนวนกลุ่มละ 4 คน ไปสนทนากับชาวต่างชาติและบันทึกวิดีโอ เกี่ยวกับเรื่องประเพณีแห่เทียน ซึ่งผมได้พูดเป็นคนแรก ผมได้เตรียมตัวมาอย่างดีฝึกซ้อมกับเพื่อนๆในกลุ่ม ตอนซ้อมทุกคนทำได้ดีมาก แต่พอเจอชาวต่างชาติผมรู้สึกตื่นเต้นมากจำบทที่จะพูดไม่ได้ พูดพิดพูดถูกจนชาวต่างชาติฟังไม่ออก แต่ชาวต่างชาติก็ฟังจนรู้เรื่อง และนี้เป็นประสบการณ์ที่ดี ผมจะนำเอาข้อผิดพลาดในครั้งนี้ไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไปครับ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

เขียนไม่เป็นไปตามหัวข้อที่กำหนด 6/10