อนุทิน 111849 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์



เขียนเมื่อ 

คงรู้สึกว่า อบอุ่น ปลอดภัย

เขียนเมื่อ 

สุข  สบาย  เลยนะค่ะ

เป็นภาพที่น่ารักค่ะ