อนุทิน 111815 - อ.นุ

อ.นุ

ในที่สุด..ก็ต้องหยุด..เหมือนอย่างเคย

ความหยุดเฉย..เป็นเนื้อแท้..แก่ธรรมเอย

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ) 

เขียน 08 Aug 2012 @ 00:07 () แก้ไข 10 Aug 2012 @ 22:54, ()


ความเห็น (2)

ขอบคุณค่ะ..บทเพลงธรรมประทับใจยามเย็น..สุขสงบอย่างยิ่ง..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ เสียงเพลงธรรมในวันที่อ่อนล้าคือเสียงทิพย์ชะโลมใจ