อนุทิน 111791 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

 วันที่ ๒ สิงหา บรรยายให้กับจังหวัดทหารบกพะเยา นำเวียนเทียน บ้างครั้งแม้รูปกายจะดูขึงขัง แต่จิตใจยังต้องโหยหา ดังนั้น ศรัทธาจึงเป็นเครื่องโยงจิตให้คิดอยู่ในกรอบแห่งคุณงามความดี 
 
 วันที่ ๘ สิงหา ประชุมพระนักเผยแผ่เมืองพะเยา พระปริยัตินิเทศก์ พระจริยานิเทศน์ พระธรรมฑูต ณ วัดศรีอุโมงค์คำ บางครั้งการเตรียมความพร้อมของนักรบแห่งกองทัพธรรมก็ต้องมี เพื่อรองรับวิถีอาจจะมีมาในอนาคตได้ 
 
 วันที่ ๙ สิงหา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนา และเรื่องมารยาทในการติดต่อกับคนต่างศาสนา หลายโอกาสมารยาทก็ควรสอน อย่าปล่อยให้รู้เอง คิดได้เอง ฯลฯ นั้นยาก ดั้งนั้นต้องสอนกันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว 
 
 วันที่ ๑๗ สิงหา มี ๒ งานหลัก ๆ คือเป็นกรรมการตัดสินการประกวดเครื่องใช้ในบ้าน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และต้อนค่ำบรรยายโครงการตา-หลานผูกพัน โรงเรียนหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ บางครั้ง พระก็ต้องทำงานรับใช้สังคม เพื่อเป็นแสงสว่างทางปัญญาในบางเรื่อง บางประเด็น
 
 วันที่ ๑๙ สิงหา งานครบรอบก่อตั้ง มจร.พะเยา ๒๑ ปี ณ ปัจจุบัน มจร.พะเยาบรรลุนิติภาวะแล้ว กำลังเป็นหนุ่ม สาว เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต ได้ผ่านวันเวลา ประสบการณ์มาพอสมควร 
 
 วันที่ ๒๕ สิงหาคม เป็นวิทยากรบรรยาย พุทธศาสนาในอาเซียน ณ โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา อย่างน้อยก็ได้สะท้อนให้เห็นภาพรวมของพุทธศาสนา จะยืนอยู่ ณ ตรงจุดใด และรอรับการเข้ามาของประชาคมอาเซียนต่อไป
เขียน 07 Aug 2012 @ 15:12 () แก้ไข 07 Aug 2012 @ 15:18, ()


ความเห็น (0)