อนุทิน 111773 - ส.ท. ปัญจพล ขำสัจจา

กับคนที่เราสนใจ แม้เรื่องที่น่าสนใจน้อยที่สุด ก็ยังน่าสนใจ

เขียน 06 Aug 2012 @ 19:08 () แก้ไข 06 Aug 2012 @ 20:03, ()


ความเห็น (1)

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ