ติดต่อ

อนุทิน #111765

"การผิดหวังต่อสิ่งถูกสร้างบางอย่างสอนใจเราให้รู้ว่ามัคลูคทั้งหลายนั้นอ่อนแอเสมอและมันไม่คู่ควรที่เราจะคาดหวังต่อมันมากจนเกินไปกว่าการพึ่งหวังจากพระผู้เป็นเจ้าที่ได้สร้างเรามาได้เลย"

  เขียน:  

ความเห็น (0)