อนุทิน 111765 - อับดุลมาลิก มูเก็ม

"การผิดหวังต่อสิ่งถูกสร้างบางอย่างสอนใจเราให้รู้ว่ามัคลูคทั้งหลายนั้นอ่อนแอเสมอและมันไม่คู่ควรที่เราจะคาดหวังต่อมันมากจนเกินไปกว่าการพึ่งหวังจากพระผู้เป็นเจ้าที่ได้สร้างเรามาได้เลย"

เขียน 06 Aug 2012 @ 14:57 ()


ความเห็น (0)