อนุทิน 111763 - อับดุลมาลิก มูเก็ม

"รอมฎอน-เดือนแห่งหัวใจ,เดือนแห่งความคิด,เดือนแห่งจิตวิญญาณภายในและการค้นหาตัวตนที่แท้จริงซึ่งแอบแฝงอยู่ภายในของเรา

ด้วยกระบวนการงดอาหารตามรูปแบบของท่านรสูลฯเป็นเดือนที่จิตวิญญาณและจิตใจต้องทำงานมากกว่าความคิดและเหตุผลทางวิชาการแม้ในเชิงวิทยาศาสตร์ ต้องทำให้อารมณ์และความต้องการวัตถุด้านต่างๆ

ตลอดถึงความเสน่หาในดุนยามีพื้นที่น้อยที่สุดในการชี้นำชีวิตของเราเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบกิเลสตัณหาและความอ่อนแอทั้งหลายในชีวิตและจิตวิญญาณที่ผ่านมาได้รับการชำระชะล้างและฟูมฟักด้วยเนื้อหาสาระแห่งวะห์ยุุ-สุนนะฮ์อีมานและตักวา

เพื่อที่ว่ามันสามารถที่จะเข้าถึงระดับของผู้ยำเกรงที่แท้จริงในเดือนที่สงบบิสุทธิ์และเต็มไปด้วยการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺอย่างแท้จริง-วัลลอฮุอะอ์ลัม"


เขียน 06 Aug 2012 @ 14:55 ()


ความเห็น (0)