อนุทิน 111735 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๓๐๓๐ |

"วิธีคิดของ บัณฑิต (ปัญญาชน) กับ พาลชน"

พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่า

บัณฑิตจะคิดอะไรจะคิดเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น จะพูดก็พูดเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น จะทำก็ทำเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น

ส่วนพาลชนนั้น จะิคิดก็คิดเพื่อประโยชน์ของตัวเอง จะพูดก็พูดเพื่อประโยชน์ของตัวเอง จะทำก็ทำเพื่อประโยชน์ของตัวเอง

ว.วชิรเมธี

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)