อนุทิน 111735 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๐๓๐ |

"วิธีคิดของ บัณฑิต (ปัญญาชน) กับ พาลชน"

พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่า

บัณฑิตจะคิดอะไรจะคิดเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น จะพูดก็พูดเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น จะทำก็ทำเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น

ส่วนพาลชนนั้น จะิคิดก็คิดเพื่อประโยชน์ของตัวเอง จะพูดก็พูดเพื่อประโยชน์ของตัวเอง จะทำก็ทำเพื่อประโยชน์ของตัวเอง

ว.วชิรเมธี

เขียน 05 Aug 2012 @ 22:40 () แก้ไข 05 Aug 2012 @ 22:42, ()


ความเห็น (0)