อนุทิน 111703 - อ.นุ

  ติดต่อ

กราบองค์พุทธรูปครั้งใด ตั้งใจดำรงคงมั่น                       
น้อมเอาคุณธรรมอนันต์ เหล่านั้นมาไว้ในตน 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (3)

ขอบคุณค่ะ..น้อมนำพุทธวิถีสู่การปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งนะคะ..

อนุโมทนาสาธุครับ..คุณครูพี่ใหญ่ ขอบพระคุณครับผม

กลุ่มเยวชนจิตอาสาเขาสร้างสรรค์จริงๆ ครับ!..