อนุทิน 111678 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๐๑๙ |

"กว่าจะถึงมหาวิทยาลัย"

กว่าจะเข้ามาถึงมหาวิทยาลัยมีอุปสรรคมากมาย เช่น ฝนตกระหว่างทาง, ถนนนิมมานเหมินทร์ แหล่งธุรกิจใหม่ของเชียงใหม่ รถติดระนาวราวกับกรุงเทพฯ ใครเป็นคนเมืองใหญ่ ชอบ Brand ถนนเส้นนี้ย่อมตอบสนองกิเลสที่มีอยู่ในตัวได้อย่างแน่นอน

แวะซื้อกาแฟดอยงามก่อน

ณ มหาวิทยาลัย วันนี้ไม่หยุดนี่นา มีการสอบกลางภาคของนักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์ - อาิทิตย์

เขียน 04 Aug 2012 @ 14:40 ()


ความเห็น (0)