อนุทิน 111646 - นีโอ..เบเกอรี่

เริ่มเดือนใหม่แล้ว..สิงหาคม.... เริ่มต้นเดือนด้วยการเดินทางไปประชุมเสวนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ฯการอาหาร ที่หาดใหญ่ ---ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงทางด้าน HR ที่เดินทางมาไกลจากอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ที่ยินดีร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษานอกจากสาขาวิทยาศาสตร์ ฯ อาหารของเราแล้วยังต้องการสาขาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมี บัญชี รวมทั้งเสนอแนวคิดดี ๆ ในการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ ๆ ทั้งด้านการจัดการความปลอดภัย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ ---ได้ไอเดียมาเยอะทั้ง ๆ ที่คนมาร่วมกิจกรรมไม่มาก..จิ๋วแต่แจ๋ว..จริง ๆ ขอบคุณมากๆ คะ

เขียน 03 Aug 2012 @ 19:51 ()


ความเห็น (0)