อนุทิน 11163 - Sasinand

Sasinand

ไม่เชื่อ ก็ต้องเชื่อ... ธนาคารที่เคยยิ่งใหญ่ และมีผู้คนเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก...กลับกลายเป็นธนาคารที่พบกับปัญหามากที่สุด  ไม่มีอะไรแน่นอนเลย...
ทุกอย่าง มีความเสี่ยงทั้งนั้น ดีที่สุด คือ ความไม่ประมาท...

The Swiss banking giant, once the epitome of prudence and discretion, got ensnared in the U.S. subprime debacle, wrote off $38 billion and ousted its top management

In the nine months ended on March 31, UBS lost 25.4 billion Swiss francs ($24.1 billion), more than any other bank caught in the worldwide credit crunch.

เขียน 12 Jun 2008 @ 23:42 () แก้ไข 12 Jun 2008 @ 23:45, ()


ความเห็น (0)