อนุทิน #111598

วันที่๓๐-๓๑กรกฎาคม ที่ผ่านมา ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานชดเชยบริการและงานตรวจสอบเวชระเบียน ที่ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบล การจัดการดี (ไมตรี มะเหมี่ยว ตุ๊กตา) วิทยากรเก่ง (พี่เล็ก อ.ณัฐพงษ์) หน่วยบริการที่มาแลกเปลี่ยนก็น่าสนใจ (รพ.อำนาจเจริญ รพ.พิบูลฯ และ รพ.เขื่องใน)

เขียน:

ความเห็น (0)