อนุทิน 111582 - ภูฟ้า

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จิตที่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือจิตที่ผสมอยู่ด้วยอารมณ์ต่างๆความคิดนึกต่างๆ และถูกครอบงำด้วยอวิชชาคือความไม่รู้จักจิตตัวเอง เหมือนน้ำที่ผสมด้วยสีต่างๆ เหมือนระลอกคลื่นของน้ำ ทั้งสีและคลื่นไม่ใช่น้ำ เมื่อใดที่สีและคลื่นที่ปรากฎกับน้ำหายไปจึงจะพบน้ำที่บริสุทธิ์อยู่ที่นั้นเอง จิตแท้ๆก็เป็นเช่นนั้น อาการทั้งเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันขึ้นมาจึงเกิดเป็นอาการต่างๆขึ้น ต่อเมื่อหมดเหตุมันก็ไม่มีอะไรให้หมายถึงได้ ปรากฎแต่ธาตุดังเดิมคือน้ำล้วน จิตล้วน เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกอาการหวั่นไหวต่างๆให้ออกไปจากความหลงผิดว่าเป็นตัวเราทั้งหมดก็จะปรากฎธาตุจิตแท้ๆขึ้นมาซึ่งเป็นธรรมชาติธาตุรู้ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ แม้จะเกิดอาการใดๆขึ้นมาอีกก็จะเป็นเพียงสักว่าล้วนๆเท่านั้นไม่เป็นกิเลสอีกต่อไปเพราะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วจึงไม่ไปยึดถือทุกข์เอามาเป็นตัวตนของเราอีกปล่อยคืนสลัดคืนธรรมชาตินั้นๆไว้ตามจริง.แต่งกันขึ้นมาจึงเกิดเป็นอาการต่างๆขึ้น ต่อเมื่อหมดเหตุมันก็ไม่มีอะไรให้หมายถึงได้

เขียน 01 Aug 2012 @ 23:20 ()


ความเห็น (0)