อนุทิน #111538

จะผ่านไปแล้วอีกหนึ่งเดือนหลังจากผ่านมาหกเดือนเต็มย่างเข้าเดือนเจ็ดเต็มเดือนแล้ว เหลืออีกห้าเดือนปีใหม่แล้วนิ ไวไหมครับ
เขียน:

ความเห็น (0)