อนุทิน 111512 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow127]คนมีสิทธิ์ชื่นชมความงามตามธรรมชาติ  แต่คนไม่มีสิทธิ์ทำลายธรรมชาติ...การทำถูกต้องหากมีคนเกลียดก็คงเกลียดไม่นาน  การทำไม่ถูกต้องหากมีคนรักก็คงมีคนรักไม่นาน..ฮิ ฮิ ฮิ.

Blank
เขียน 31 Jul 2012 @ 11:23 ()


ความเห็น (0)