อนุทิน 111511 - พิชชา

  ติดต่อ

  • ไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่ก็ทำให้ดีที่สุด
  • "การที่หมอให้ยาอย่างเดียวหรือการที่เราให้คำปรึกษาอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับบาง case   ดังนั้นควรทำสองสิ่งที่ควบคู่กันไป เพื่อให้เขาสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบันอย่างมีความสุข"
  เขียน:  

ความเห็น (0)