อนุทิน 111496 - Vimutta

Vimutta

เมื่อระหว่างวันที่  3-7 ก.ค.55 ได้มีโอกาสพาคณะแสวงบุญไปสักการะสังเวชนียสถานที่ 2 คือ พุทธสถานตรัสรู้แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่รู้จักกันในนาม พุทธคยา และเลยไปอีก ประมาณ 80 ก.ม.ไปปีนเขาคิชกูฎ สักการะคันทกุฎี ถ้ำตรัสรู้พระสารีบุตร ถ้ำตรัสรู้พระโมคคัลลานะ และเลยไปสักการะพระองค์ดำ แห่งมหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่งคณะไปกันทั้งหมด 15 คน ทุกคนมุ่งการเจริญภาวนา การทำบุญสนับสนุนกิจการพระสงฆ์ในวัดไทยมคธ  วัดไทยนาลันทา  วัดป่าพุทธคยา  โชคดีท้องฟ้ามีเมฆฝนครึ้มมาก ทำให้การปีนเขามีความสุขทุกคน ไม่ร้อนอย่างที่คิดและวิตก  

     มีคำถามจากคณะทัวร์ธรรมว่า "พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อะไร" ซึ่งได้ฟังแล้วอึ้งไปนิดหนึ่ง นี่ขนาดผู้สนใจบุญกุศลปานนี้ ยังไม่เข้าใจว่าพระองค์ตรัสรู้ธรรมอะไร      

        องค์ธรรม "อริยสัจสี่" หรือ ความจริง 4 ประการอันเป็นแก่นแห่งพุทธศาสนา อันประกอบด้วย "ทุกข์  สมุทัย นิโรจ มรรค" เท่านี้เอง สามารถขยายออกไปได้ ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์  จุดหมายแห่งคำสอนคือเรื่องการจัดการกับ "จิต"   ครูบาอาจารย์บางท่านกล่าวไว้น่าสนใจว่า แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์  ย่อแล้ว เหลือ " จิต " ตัวเดียว  เห็นจริงตามนั้นครับ

       พุทธสถานยังคงขลังเสมอ สำหรับพุทธศาสนิกผู้มีความศรัทธาเต็มเปี่ยมมองกายภาพได้โลกปัญญา เจริญภาวนาปัญญาวิมุติ สุดยอดจริงๆ สาธุๆๆ กับทุกๆ คน   

    

เขียน 30 Jul 2012 @ 22:45 ()


ความเห็น (0)