อนุทิน 111481 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

244. เตรียมงานส่งน้องปรานต์ศศิ ส่งพบส.

ที่สำรวจมาว่างานเครือข่ายประมาณ พี่ช่วยน้อง มีอะไรบ้าง

 ก็งานเครือข่ายCAPD ของเรา ใช้ได้เสมอ

เขียน 30 Jul 2012 @ 17:10 () แก้ไข 30 Jul 2012 @ 17:19, ()


ความเห็น (0)