อนุทิน 111441 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • "ถ้าอยู่ในบรรยากาศสบาย ๆ ที่รายล้อมไปด้วยกัลยาณมิตรที่มีจิตสว่าง สะอาด สงบ จะก่อเกิดพลังแห่งความดี ความงาม นำไปสู่การเห็นโลกภายใน และค้นพบความสุขแท้จริง" คำจากบันทึก "ศิลปะแห่งการมองโลกภายใน: ปัญญาวิถีสู่ความดี ความงาม ความสุข"
  • http://www.gotoknow.org/blogs/posts/434634
  • คุณกอหญ้า Blank ยกมากล่าวอีกครั้ง เพื่อให้ความเห็นไว้ในบันทึก เพิ่งย้อนกลับไปปัดฝุ่น รู้สึกขอบคุณกัลยาณมิตรหลายท่านที่ให้ความสนใจโลกภายในของเราเองและไม่ได้ปฏฺิเสธเครื่องมือที่ไม่คุ้นเคย
  • ถ้อยคำที่ยกมากล่าวเกิดจากการปฏิบัติที่พบว่าการจัดกระบวนการแต่ละครั้ง เราจะสามารถลงเนื้อหาได้ตื้นลึกขนาดไหนเกิดจากความพร้อมเปิดรับและความเป็นกัลยาณมิตรในกลุ่มนั้น ๆ กลุ่มแพทย์ พยาบาลที่โรงพยาบาลปากช่องนานา ส่วนใหญ่เป็นผู้ผ่านการปฏิบัติธรรมมาก่อน การเข้าถึงโลกภายในและแลกเปลี่ยนกันผ่านเรื่องทุกข์แทนที่จะเป็นเรื่องสุข ทำให้เกิดการต่อยอดกันอย่างรวดเร็วมาก กระบวนการก็สามารถเข้าสู่เนื้อหาที่ลึกมากกว่าที่เคยทำมาก่อน 
  •                                                           ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เขียน 29 Jul 2012 @ 17:05 ()


ความเห็น (0)