อนุทิน 111434 - นาง รัชนี สุวรรณนันท์

วันนี้เป็นวันภาษาไทย... ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงให้ความสำคัญต่อภาษาไทย

เขียน 29 Jul 2012 @ 14:45 ()


ความเห็น (0)