อนุทิน 111429 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๙๙๕ |

"กำทอน"

...

ชีวิตคนย่อมต้องมีรายละเอียด
เราไม่อาจจะเบียดเบียนกันได้
ไม่ว่าจะอยู่ จะเป็น หรือจะตาย
ทุกชีวิตมีความหมายในตัวตน

ภาพงดงามตามที่เห็นเป็นทุกอย่าง
สู่ชีวิต สู่เส้นทาง ทุกแห่งหน
ทุกชีวิตมีคุณค่าความเป็นคน
รวยหรือจน ก็คือคน ที่ค้นใจ

...

(ตอบความคิดเห็นเป็นกวีในบันทึก การกำทอนของ Palliative care ของคุณหมอบางเวลา ป. )

เขียน 29 Jul 2012 @ 11:45 () แก้ไข 01 Aug 2012 @ 16:36, ()


ความเห็น (0)