อนุทิน 111418 - dejavu monmon

dejavu monmon

สูงอายุอย่างมีคุณค่า


  หลายบันทึกที่ผมอ่านจาก Gotoknow เป็นบันทึกจากผู้มีอายุมากกว่าผม และจำนวนหนึ่งเกษียณอายุไปแล้ว คนเหล่านี้ไม่ได้ทำตัวให้ว่างเปล่า หากแต่ยังศึกษาเรียนรู้และแจกของส่องตะเกียง ฮินดูเรียกภาวะแบบนี้ว่า "สันยาสี" เป็นวัยสุดท้ายสำหรับการให้แสงสว่างแก่รุ่นหลังก่อนจะละสังขารนี้ไป คุณค่านี้นอกจากเป็นแนวทางสำหรับสังคมแล้ว ยังสร้างจิตวิญญาณของ "สูงอายุอย่างมีคุณค่า" สำหรับคนรุ่นหลังด้วย เป็นการให้แบบให้เปล่า ความคิดแบบคริสต์คือ "Free Give"

เขียน 29 Jul 2012 @ 08:43 ()


ความเห็น (0)