อนุทิน 111416 - ประธาน

ประธาน

เชัานี้กําลังดื่มกาแฟอยู่ สมองก็คิดถึงบันทึกที่เขียนไป มีความรู้สึกว่าอาจจะใช้สํานวนไม่ถูกต้อง ทําให้ผู้อ่านเกิดความไม่สบายใจ ต้องขออภัยมา ณที่นี้ด้วย

เขียน 29 Jul 2012 @ 08:36 () แก้ไข 02 Aug 2012 @ 06:55, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • เขียนผิดหรือถูกถูกมองข้ามไปหมดสิ้นเมื่อได้เห็นคุณค่า แง่คิดจากวิธีคิดของท่านค่ะ
  • ขอบพระคุณมากค่ะ