อนุทิน 111416 - ประธาน

  ติดต่อ

เชัานี้กําลังดื่มกาแฟอยู่ สมองก็คิดถึงบันทึกที่เขียนไป มีความรู้สึกว่าอาจจะใช้สํานวนไม่ถูกต้อง ทําให้ผู้อ่านเกิดความไม่สบายใจ ต้องขออภัยมา ณที่นี้ด้วย

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

  • เขียนผิดหรือถูกถูกมองข้ามไปหมดสิ้นเมื่อได้เห็นคุณค่า แง่คิดจากวิธีคิดของท่านค่ะ
  • ขอบพระคุณมากค่ะ