อนุทิน 111415 - dejavu monmon

มหาวิทยาลัยหลังห้อง

- ไม่ค่อยสนใจ/รับรู้ว่าโลกการศึกษาเป็นอย่างไร

- ทำกิจเพื่อตัวมากกว่าเพื่อภาพรวมของห้อง

- ทำเหมือนสนใจแต่ไม่รู้เรื่องที่ทำเหมือนสนใจ

- ไม่กล้าแสดงตัวออกสู่สาธารณะเพราะไม่ได้มีความสามารถพอ

- รอคัดลอกจากคนหน้าห้อง

- ตามหลังคนหน้าห้อง

- เรื่องสนุกฉันทำก่อนเรื่องมีสาระค่อยว่ากัน

- ถ้าเพื่อนหน้าห้องพลาด ค่อยหัวเราะและเหยียบซ้ำ

- หลบหลีกเมื่อมีภาระอื่นใดเข้ามา

- ขอเป็นผู้ตามมากกว่าเป็นผู้นำ

เขียน 29 Jul 2012 @ 08:34 ()


ความเห็น (0)