อนุทิน 111410 - ดร. แสวง รวยสูงเนิน

มืออาชีพ กับ การประกอบอาชีพ

ณ วันนี้ ผมเพิ่งจะซึ้งกับความแตกต่างของ คำว่า "มืออาชีพ" และ "ประกอบอาชีพ" อย่างชัดเจนแก่ใจ

โดยพบว่า คนที่ทำงานอย่างหนึ่งแบบ "มืออาชีพ" (Professional) จะทำแบบ

  • มี "เป้าหมาย" (Target of inspiration) แห่งการมุ่งมั่น สร้างสรรค์ที่ชัดเจน และ
  • มี "ศิลปะการทำงาน" (State of art) ที่น่าติดตาม 

ที่แตกต่างจากการทำงาน "เป็นอาชีพ" เพื่อเลี้ยงชีวิต (Occupational)  อย่างชัดเจน

กล่าวคือ

คนที่ทำงาน "เป็นอาชีพ" เลี้ยงชีวิตนั้น

  • ทำอย่างไรก็ได้ 
  • ห่วยแตก (Messy) อย่างไรก็ได้
  • เลวร้าย (Dirty) อย่างไรก็ได้
  • เพียงขอให้ได้ "เครื่องยังชีพ" เลี้ยงชีวิตตนเท่านั้น

ที่แท้.....โลกนี้ มันก็เป็นเช่นนี้เอง

เขียน 29 Jul 2012 @ 00:59 ()


ความเห็น (0)