อนุทิน 111405 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • สำหรับทิศทางการพัฒนามนุษย์จะเป็นเช่นไร เริ่มจากการสร้างวิธีคิดแบบ "องค์รวม"แทนที่ "แยกส่วน" เพื่อให้เข้าถึงความจริงของสรรพสิ่ง แนวคิดแยกส่วนนำมาซึ่งความหายนะในหลาย ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมุ่งเน้น "อัตตา" มองตนเอง ศาสตร์แห่งตนเป็นศูนย์กลาง มองพวกตัวเองดีกว่าพวกอื่น เกิดการยกพวกตีกันข้ามสถาบัน หรือแม้แต่การแบ่งพวกตามความเชื่อเรื่อง"สี"ซึ่งสิ่งบ่งชี้นี้สะท้อนให้เห็นว่าเราขาดการปลูกฝังปัญญาการมองเห็นตัวเองเชื่อมโยงกันทั้งสี่องค์ประกอบดังกล่าว
  • จากบันทึก "วิถีมนุษย์-มองแบบองค์รวม"
  •  http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496317
  •                                                        ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
เขียน 28 Jul 2012 @ 21:57 () แก้ไข 29 Jul 2012 @ 10:34, ()


ความเห็น (0)