อนุทิน 111394 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

คัดลอกบางส่วนจากพระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554  
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555

หลักปฏิบัติที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเีรียนรู้มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่
การฟังให้มากอ่านให้มาก
การคิดพิจารณาจนเข้าใจ
การถามเมื่อสงสัย และ
การเขียนบันทึกความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆ

....................

อ่านแล้วคิดว่าเกี่ยวข้องกับการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน Gotoknow จึงนำมาโพสต์ไว้ค่ะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)