อนุทิน 111389 - ธิ

ธิ
 • วันพฤหัส  น้องหมอเข้าอบรมพัฒนาการใช้โปรแกรม Hosp. xp  ให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพิ่มขึ้น  เฝ้าห้อง...คนไข้ราบรื่น
 • ส่ง KPI Template  งานยุทธศาสตร์อำเภอตัวที่  ๒๙ R2R  ให้เลขา คปสอ.  ทางMail
 • งาน Routine ตัวที่ ๔๔, ๔๖ ช่องปาก ทำเสร็จ เก็บไว้เตรียมรับการประเมิน
 • เลื่อนตลาดนัด "เครือข่ายชุมชนลูกหลานฟันดี"  อำเภอสระใคร ปีที่ ๕  เป็นวันที่  ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๕   ติดต่อกรรมการแข่งแม่แปรงฟันเรียบร้อย  ทั้ง สสจ.หนองคาย  รพร.ท่าบ่อ  รพ.สต.วัดธาตุ อ.เมือง  กรรมการแข่งแม่เล่านิทานได้แล้ว  ๑  คน  เหลือ  ๒  คน  (คุณเอฟ  และอาจารย์สระใครไชยา)
 • วันจันทร์ควรเสร็จ  ตารางวันงาน   หนังสือติดด่อสถานที่   เชิญนายอำเภอเป็นประธาน  เชิญแขก  เชิญกรรมการ
 • น้องอ็อบ  เหมียว  กุ้ง  หนิง  รพ.สต. รับทราบเลื่อนวัน  นัดกลุ่มเป้าหมายใหม่
 • พี่ต๋อมแต๋มรับปาก PCU มาร่วมด้วยช่วยกัน  พี่ติ๊ก  พี่ตุ๊ก OK
 • คุณหมอล่า  หมอกุ้ง  อ็อบ  น้องเหมียวฝากพี่ตุ๊กตาบอก OK ไป กทม.  ๖ - ๗ สค.  ขับเคลื่อนฟันดีเริ่มที่ซี่แรก  ส่วนกลาง - พื้นที่  ความร่วมมือ สธ.  สปสช.  สสส.  และมหาวิทยาลัย
 • พิมพ์สรุปประเด็นรับฟังความเห็นกรรมการสนับสนุนระบบสุขภาพ  อ.สระใคร  จัดกลุ่มความเห็นบุคลากรต่อการพัฒนา รพ.  เสนอทีมนำ
 • พี่ติ๊กเพิ่มจากแบบสอบถามและตู้รับความคิดเห็น  จากผู้ใช้บริการโดยตรง
 • ระดมสมองมองไปข้างหน้า  ทีมนำ  ทีมระบบ  กลุ่มงาน  หัวหน้างาน  จะพัฒนาส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไร
 • รับเขียนโครงการ OD  พี่ตุ๊กติดต่อวิทยากร
 • อย่าลืมทำใบสำคัญรับเงินค่าเก็บข้อมูล  ให้นักวิจัย R2R ที่ทำเสร็จแล้ว
เขียน 28 Jul 2012 @ 13:22 () แก้ไข 29 Jul 2012 @ 21:19, ()


ความเห็น (2)

งานเยอะเลยนะคะ เห็นงานหลายอย่างสำเร็จตามเป้าหมาย ชื่นชมๆ แหะ แหะ งานพี่มีอีกเพียบที่ยังไม่เสร็จตามเวลา เห็นบังวอญ่าว่าจะมาหนองคาย วันไหนคะ

เขียนเมื่อ 

โอ๊ย....พี่นางขา เสร็จบ้าง ไม่เสร็จบ้าง พยายามเต็มที่ เริ่มปวดไหล่อีกแล้วนะคะเนี่ย

ยังไม่ทราบเลยค่ะ ถ้าท่านลุงบังมาต้องพาแวะสระใคร...กินเมี่ยงปลาเผาค่ะ เคยโฆษณาไว้ซะดิบดี