อนุทิน 111387 - ชาญโชติ

ชาญโชติ

สะสมบุญใหญ่ ตลอดทั้งวัน 7 โมงเช้า – 3 ทุ่ม ฉลองพุทธชยันตี ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 13 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2555 ณ ลานหน้าอาคารอัมรินทร์พลาซ่า วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 • (6-7 โมงเช้า) ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ 199 รูป – สามารถนำอาหารมาร่วมได้ตามอัธยาศัย • (7-9 โมงเช้า) ตักบาตรหนังสือดี พระสงฆ์ 199 รูป จาก 6 วัด แล้วอนุโมทนาบุญต่อ เพราะคณะสงฆ์มอบให้กับ ห้องสมุด กทม. ณ หอประชุมพุทธยา ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า • (9-11 โมงเช้า) ร่วมกัน "สวดมนต์พรรษานี้ ดีกว่ารอพรรษาหน้า" • (11 โมงเช้า) ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล หัวหน้าคณะสงฆ์ 6 รูป – สามารถนำอาหารมาร่วมได้ตามอัธยาศัย • (9 โมงเช้า – บ่าย 2) ระดมพลคนใจบุญ บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลตำรวจ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ • (6 โมงเย็น – 3 ทุ่ม ) ร่วมบุญใหญ่ต่อด้วยการ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติเจริญสติ และฟังธรรม

กำหนดการ งานพิธีทำบุญ ‘พุทธชยันตีตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 13’ เนื่องในวันอาสฬหบูชา วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2555 ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า ราชประสงค์ 06.00-07.00 ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ 199 รูป-สามารถนำอาหารมาร่วมได้ตามอัธยาศัย 07.15-07.30 คณะสงฆ์ลงยังลานพิธีฯ ณ ลานหน้าอาคารอัมรินทร์พลาซ่า 07.20-07.30 ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน 07.30-07.50 พระอาจารย์มานพ อุปสโม บรรยายธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 07.50-08.10 อาราธนาศีลและกล่ววคำถวายหนังสือเป็นธรรมทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 08.10-08.15 ประธานสงฆ์ มอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 08.15 เริ่มพิธีตักบาตรหนังสือ 09.00 เสร็จสิ้นงานพิธีตักบาตร คณะสงฆ์เดินทางกลับ —————————————————– ณ หอประชุมพุทธยา ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า —————————————————– 09.00-11.00 กิจกรรมสวดมนต์ “สวดพรรษานี้ ดีกว่ารอพรรษาหน้า” นำสวดโดย - พระราชปริยัติสุนทร เจ้าอาวาส วัดเทพลีลา - พระราชญานกวี รองเจ้าอาวาส วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก - พระอาจารย์มานพ อุปสโม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ จ.จันทบุรี - พระอาจารย์ภาสกร ภูริวัฒฑโน วัดฝายหิน จ.เชียงใหม่ - พระพรพล ปสันโน วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก 11.00-12.00 ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล หัวหน้าคณะสงฆ์ 6 รูป-สามารถนำอาหารมาร่วมได้ตามอัธยาศัย 09.00-14.00 ระดมพลคนใจบุญ บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลตำรวจ 18.30-21.00 สวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติบูชา และฟังธรรมจาก พระอาจารย์วีระนนท์ วีรนันโท ท่านเจ้าอาวาส วัดป่าเจริญราช

เขียน 28 Jul 2012 @ 12:28 ()


ความเห็น (0)