อนุทิน 111386 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

JavaScript เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบได้แย่ที่สุดเพราะพัฒนามาครึ่งๆ กลางๆ ผสมปนเปด้วยความเร่งรีบทางธุรกิจ แต่กำลังกลายเป็นภาษาที่มีการใช้งานมากที่สุด ในการพัฒนาการของเทคโนโลยีของโลกนั้น ไม่ได้อยู่ที่ของดีในทางวิชาการถึงมีคนใช้ แต่อยู่กับการแข่งขันและเหตุผลทางธุรกิจมากกว่า

เดาว่าโปรแกรมเมอร์รุ่นหลังๆ ที่เริ่มเรียนรู้การเขียนโปรแกรมกับภาษานี้จะมีพื้นฐานไม่ดีติดตัวไปในอนาคต

เขียน 28 Jul 2012 @ 12:04 ()


ความเห็น (0)