อนุทิน 111380 - โรงเรียนบ้านหนองลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองลาน ได้รับการประเมินสมศ.รอบสามระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2555.

เขียน 28 Jul 2012 @ 10:22 ()


ความเห็น (0)