อนุทิน 111376 - krutoiting

krutoiting

วันนี้พระอาจารย์ท่านมาเทศนาธรรม กว่าเราจะได้ขึ้นไปร่วมฟังธรรมก็เกือบ 09.00 น.การได้ฟังธรรมะและร่วมใช้ความคิดแยบยล แยกแยะในวิถีแห่งโยนิโสมนสิกา ช่วยให้การเฝ้ามองทุกข์ที่เกิดขึ้น และเทความเข้าใจในอริยสัจ4 ได้มากขึ้น ซึ่งต่างออกไปจากการเรียนปริยัติธรรม การฟังธรรมวันนี้จึงเป็นทั้งปริยัติและปฏิบัติ อีกทั้งได้เจริญภาวนาไปพร้อมๆกัน สาธุ ธรรมะคือเส้นทางแห่งนิพพาน ช่วยให้หมดทุกข์ และสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้ด้วยจิตที่เบิกบาน สาธุ ได้ถวายหนังสือโมเดลบุรีรัมย์ให้พระอาจารย์ไป 1 เล่ม ขอบคุณพ่อครูบา น้องครูปู และคุณชายที่ร่วมเจริญธรรมทำมะทำดีจนได้ลายสือประเทืองปัญญา

เขียน 27 Jul 2012 @ 23:05 ()


ความเห็น (0)