อนุทิน 111374 - Ka-Poom

Ka-Poom

ยุติการเดินทาง...กลับคืนสู่ที่พักพิง

ผลลัพธ์แห่งการเดินทางได้เกิดการเรียนรู้อย่างมากมาย

...

เขียน 27 Jul 2012 @ 22:24 ()


ความเห็น (0)