อนุทิน 111373 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๙๘๗ |

"พารองฯ ไปพบปะนักศึกษา"

รองฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครูเป็นเลิศ หาเวลาส่วนตัวไม่ได้เลย วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่พารองฯ ไปพบนักศึกษาก่อนที่จะออกจากหอไปพักหอประชุมใหญ่เพื่อเข้ากิจกรรมรับน้องวิชาเอก

วันนี้หอปิด เด็กจะทำกิจกรรมกับรุ่นพี่และเพื่อนอีกห้องจนถึงวันอาทิตย์นี้ หอปิด ๒ คืน

การเข้าไปในวันนี้ก็จะได้เตรียมบริหารจัดการที่ยังไม่ได้ทำเมื่อกลางอาทิตย์ที่ผ่านมาไปด้วย

เขียน 27 Jul 2012 @ 22:24 ()


ความเห็น (0)