อนุทิน 111356 - พัดศรีเรือง

  ติดต่อ

27 ก.ค. 55 ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการตัดไฟถ.ราชดำเนิน ตั้งแต่ ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา จนถึง สะพานราเมศวร์ ทั้ง 2ฝั่ง เวลา 08.00 -18.00น.
  เขียน:  

ความเห็น (0)