อนุทิน 111326 - krutoiting

krutoiting

น้องเสือมาแลกเปลี่ยนงานค่ายเด็กที่YMCA วันที่ 20 -21 ตุลา ได้เสนอให้เพิ่มกิจกรรมรับน้องสู่อ้อมกอดรัก และหลังทานข้าวกลางวันให้น้องได้ทำกิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ เพื่อจักได้พัหกผ่อน และเตรียมกายใจเข้าสู่กิจกรรมทะเลก็มีหัวใจ กลางคืนขอปรับกิจกรรมจากที่คุณหมอจะมาบรรยายให้น้องฟังเรื่องสุขภาพกายใจ เป็นให้น้องๆได้นำเสนอความรู้ในเรื่องกายใจด้วยการเล่นRoll play โดยแบ่งโจทย์เป็น 3 ประเด็น บำราดฯและนครปฐมรับกายและใจ ส่วนสมุทรสาครเสนอเพิ่มด้านสังคม และรับโจทย์ปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต้อน้องๆ ระหว่างกิจกรรมเชิญคุณหมอได้สรุป เสริมเติมเต็มในส่วนที่สำคัญและอื่นๆ หลังจากนั้น น่าจะได้ร่วมกันประเมินข้อคิด ของเด็กๆ วันที่สองในส่วนของกิจกรรมฐานขอให้เสริมเรื่องรางวัล เพื่อกระตุ้นให้น้องๆได้แสดงศักยภาพให้มากขึ้น และเมื่อจบกิจกรรมขอให้มีน้องๆได้ร่วมสรุปความรู้ด้วยตัวเองโดยแบ่งกลุ่มเท่ากลุ่มโจทย์ หลังจากนั้นให้น้องYMCAได้ทำกิจกรรมส่งน้องกลับบ้านเหมือนตอนรับน้องสู่อ้อมกอดรัก
หลังจากนั้นแล้ว ขอให้นัดทีมและเชิญตัวแทนน้องแต่ละรพ.รวมทั้งผู้ปกครองได้ร่วมเสวนาถอดบทเรียนร่วมกัน

เขียน 26 Jul 2012 @ 14:44 ()


ความเห็น (0)