อนุทิน 111321 - ทวีรัตน์

ทวีรัตน์

Add thai font to CentOS 6 Server

# yum install thai-scalable-fonts-compatCredit: http://pkgs.org/centos-6-rhel-6/centos-rhel-i386/thai-scalable-fonts-compat-0.4.12-2.1.el6.noarch.rpm.html
เขียน 26 Jul 2012 @ 14:11 ()


ความเห็น (0)