อนุทิน 111318 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนอย่างนอบน้อม ใช้ถ้อยคำสุภาพ ชวนฟังเข้าใจง่าย ไม่ยืดเยื้อ ในวันที่ ๒๕ ก.ค.ที่ผ่านมา กับคณะครูร.ร.บ้านพุบอน ที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ร.ร.บ้านหนองผือ คิดเสมอว่า..ใช่ว่าเราดี สมบูรณ์แล้ว ก็หาไม่ แต่คุณครูมาเรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่มี ยังไม่ได้ทำ และกลับไปทำให้เกิดมรรคเกิดผลต่อร.ร.และเด็กต่อไป รู้สึกซาบซึ้งและเป็นพระคุณอย่างยิ่งที่ร.ร.ขนาดกลาง มีครูนับ ๑๐ คน ให้เกียรติร.ร.ขนาดเล็กมากมายถึงเพียงนี้ ทำให้บุคลากรและตัวเรามีกำลังใจ ที่จะมุ่งมั่น สรรค์สร้างและพัฒนากิจกรรม ที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะชีวิตครูและผู้เรียน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ลืมที่จะก้าวอย่างช้าๆ แต่มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานพอดี และพอประมาณ ไม่สร้างความทุกข์ให้แก่ตนเองและผู้ร่วมเดินทาง..ไปกับเรา

เขียน 26 Jul 2012 @ 13:38 ()


ความเห็น (0)