อนุทิน 111301 - namsha

  ติดต่อ

๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ : ประชุมและนำเสนอผลงานมหกรรมสุขภาพจังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๕๕  ที่ รอยัลฮิลล์ สปา แอนด์ รีสอร์ท  นครนายก  และส่งผลงานประกวดนวตกรรมสุข  ได้รางวัลชมเชยมาฝากชาวโรงพยาบาลแก่งคอย  ทุกผลงานทุกชิ้นงานมีคุณค่า  และเป็นความภาคภูมิใจของคนหน้างาน  ทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ  ตติยภูมิ  รวมถึงผลงานร่วม  ของการทำงานเชื่อมร้อยเป็นเนื้อเดียวกันของแต่ละเครือข่าย (CUP : คปสอ.)

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)