อนุทิน 111298 - krunuch

krunuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 วันนี้แนะนำนักเรียนให้นำศีลห้าขึ้นมาเป็นบทนำ และเป็นโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ ในหัวข้องดเหล้าเข้าพรรษา เพียงแค่ไม่ผิดศีลข้อห้าเพียงข้อเดียว ก็ง่ายที่จะรักษาศีลข้ออื่นๆได้เป็นอย่างดี

 1.ปาณาติปาตา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ) - เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งปวง รวมถึงการทำร้ายสัตว์ หรือมนุษย์ด้วย แม้แต่คิด หรือวางแผน ก็ถือว่าผิดศีลข้อนี้แล้ว

2.อทินฺนาทานา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ) - เว้นจากการลักทรัพย์ เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ รวมถึงการเบียดบัง ฉ้อราษฎร์บังหลวง เอาเปรียบคนอื่นด้วย แม้แต่คิด หรือวางแผน ก็ถือว่าผิดศีลข้อนี้แล้ว

3.กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ) - เว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ข้อนี้เพียงแค่คิดก็ผิดแล้ว

4.มุสาวาทา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ) - เว้นจากการพูดเท็จ คำหยาบ หรือพูดส่อเสียด รวมถึงการพูดให้คนแตกสามัคคีกันด้วย

5.สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ) - เว้นจากการดื่มน้ำเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

..................

 

เขียน 25 Jul 2012 @ 23:04 () แก้ไข 25 Jul 2012 @ 23:47, ()


ความเห็น (0)