อนุทิน 111296 - ธิ

ธิ
  • ส่งแบบประเมินตนเองของแต่ละฝ่าย  ให้เลขาคณะกรรมการประสานสาธารณสุขอำเภอรวบรวม  เตรียมรับการประเมินประจำปีจาก สสจ.หนองคาย
  • วันอังคารขับรถไปงานศพแม่ย่าของน้องนก  ที่อำเภอบ้านฝาง  ขอนแก่น
  • โชคดีไปก่อนลมหัวกุด  ส่วนหนึ่งของวินเซนติ  ขากลับ  ๒  ทุ่มกว่า  ป้ายโฆษณายักษ์  สี่แยกบายพาสอุดรเลี้ยวขวาไปหนองคายระเนระนาด
  • เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด  อีสานตอนบน  ที่นาข่าบุรี  อุดรธานี  วิเคราะห์ข้อมูล (แบบสอบถาม)  และออกแบบเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน  หลักประกันสุขภาพ  ช่วยกันแชร์การใช้อภิปรายกลุ่ม  เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล
  • นิทานเรื่องพระอิศวร  เสกอะไรก็ได้ตามฝัน  ช้างฝันว่าโดนเสือกิน  ร้องไห้ฮือ ๆ  เสือฝันว่าได้กินช้าง...ดีใจใหญ่   นกฮูกใช้ปัญญา  ขอฝันว่าได้นอนกับเมียพระอิศวร 
  • พระอิศวรล้มเลิกขนบอำนาจเก่าที่มีมา  ล้มเลิกไปทั้งหมด  ฝัน...ไม่เป็นจริง
  • สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ?
เขียน 25 Jul 2012 @ 22:12 ()


ความเห็น (0)