อนุทิน 111295 - Tawandin

  ติดต่อ

 คิดถึง... ใครคนหนึ่ง... ซึ่งยอมหัก...

... ความเห็นต่าง

    ความคิดแตก...

    การกระทำแยก...

... ถึงกาลจากพราก


... กล้าที่จะแตกต่าง

    จึงถูกผลักให้แตกแยก...

    สหายแห่งวันวัย...

    ท่านอยู่หนแห่งใด...


... ฝากฟ้า ฝากลม ฝากดวงดาว

    กระซิบเพียงแผ่วเบา...

... ว่าข้า... ระลึกถึงเจ้า... จับใจ...

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)